Skip to content

באיזה צבע ההפרשה שלך?

הפרשה היא גורם חשוב בבריאות הנרתיק הכוללת. בלוטות בנרתיק ובצוואר הרחם מפיקות נוזל שממלא מספר תפקידים במערכת הרבייה הנשית: הוא שוטף החוצה שאריות, תאים מתים ומיקרואורגניזמים, הוא מסייע במניעה של זיהומים ובמאבק בהם והוא מסכך את הנרתיק.

הכמות, האחידות, הריח והצבע של ההפרשה הנם אינדיבידואליים ביותר ויכולים להשתנות במהלך המחזור החודשי, במהלך ההנקה, במהלך ההיריון או במקרה של גירוי מיני. על ידי כך שתלמדי להכיר את גופך היטב, תוכלי לזהות איזו הפרשה נורמלית ואיזו חריגה. מתי שינויים נורמליים בהפרשה אינם מהווים כל סיבה לדאגה; לדוגמה, ייתכן שתבחיני שינוי קל בריח כאשר את בהיריון או בכמות מוגדלת של הפרשה במהלך הביוץ. ומתי שינוי חריג בהפרשה – בצבע, באחידות, בכמות או בריח – עשוי להעיד על התפתחות של זיהום – במיוחד אם קיימים גם תסמינים נוספים, כגון גרד, צריבה או כאב.

"הכמות, האחידות, הריח והצבע של ההפרשה הנם אינדיבידואליים ביותר ויכולים להשתנות במהלך מחזור חודשי, במהלך הנקה, במהלך היריון או במקרים של גירוי מיני."

הבנת ההפרשה

שינויים במראה ההפרשה עשויים להעיד כי הגיעה העת לפנות לקבלת עזרה מהגינקולוג שלך – עייני בטבלה שלהלן כדי ללמוד כיצד לזהות את השינויים האופייניים ביותר ואת הסיבות להם.

סיבות אפשריותתסמינים נלוויםאחידותצבע ההפרשה
הפרשה רגילהללא תסמינים נוספיםדלילה או סמיכה, דביקה, אלסטיתשקופה, לבנה או לבנבנה, צהובה בהירה
פטרייהנרתיק נפוח, כאב – במיוחד במהלך קיום יחסי מין, גירוד, צריבה, שאריות לבנות שאותן לא ניתן לנגב.סמיכה וגושית (דמוית גבינת קוטג')לבנה
וגינוזיס בקטריאליריח דגי, גירוד, צריבה, נפיחות, אדמומיות וגירויסמיכה או דלילהלבנה, אפורה או צהובה
זיבהכאב באזור האגן, דימום נרתיקי או כתמי דם בין הווסתות, בריחת שתןצהובה או עכורה
יכולים להופיע מספר סוגי הפרשה
צהובה או עכורה
טריכומוניאזיסריח חזק, גירוד, כאב בעת מתן שתןבועתית או קצפיתצהובה או ירקרקה
מחזורים לא סדירים הפרשה חומה יכולה גם להופיע בתחילת הדימום הווסתי או בסיומו.כאב באזור האגן, דימום וגינאלי או כתמי דם בין הווסתותיכולים להופיע מספר סוגי הפרשהחומה או עם שאריות דם
אם ילדת לאחרונה, סביר להניח שזוהי התחדשות רירית הרחם – תופעה רגילה לאחר הלידהללא תסמינים נוספיםורודה
יכולים להופיע מספר סוגי הפרשה
ורודה

אם הבחנת באחד התסמינים שנזכרו לעיל או בתסמינים חריגים נוספים, פני אל הגניקולוג שלך מהר ככל האפשר.