Skip to content

וגינוזיס בקטריאלי והיריון

תקופת ההיריון היא תקופה של שינויים וציפיות. תפקודי הגוף שלנו מתמקדים בטיפוח החיים החדשים שגדלים בתוכנו ומכינים אותנו ללידה, להנקה ולטיפול בתינוק. אף על פי שזו עשויה להיות תקופה מהנה, היא ממש לא נטולת דאגות. השינויים המהירים, לרבות השינויים החלים ברמות ההורמונים, יכולים להוביל לתחושות של חוסר נוחות ולכאב. בנוסף לכך הם גורמים לנו בעיות, מחלות וזיהומים שונים שיכולים להשפיע על ההיריון, על התפתחות התינוק או על הלידה. לדוגמה, וגינוזיס בקטריאלי במהלך היריון שאינו מטופל כראוי עשוי להביא לתוצאות חמורות ולכן יש לטפל בו מיד עם האבחון.

מה זה וגינוזיס בקטריאלי?

וגינוזיס בקטריאלי הוא אחד הגורמים הנפוצים ביותר לאי נוחות בנרתיק. הוא נגרם כתוצאה מן ההפרה של האיזון החיידקי בנרתיק ויכול להתאפיין בתסמינים מתונים עד חמורים, כגון הפרשה מימית לבנה או אפורה, ריח דגי לא נעים, גירוי וכאב באזור הפות. אף על פי שתסמינים אלה אינם נעימים, הם אינם מסכני חיים וברוב המקרים ניתן לטפל בהם בקלות באמצעות אנטיביוטיקה או תכשיר טבעי שיכולים לשקם את האיזון של הפלורה הטבעית בנרתיק. עם זאת, במהלך ההיריון עלולות להיות לוגינוזיס בקטריאלי תוצאות חמורות יותר, לרבות הסיכון ללידה מוקדמת. מסיבה זו, נשים הרות צריכות לפנות לרופא באופן מידי אם הן חושדות שהן סובלות מוגינוזיס בקטריאלי.

"וגינוזיס בקטריאלי במהלך ההיריון מקושר לסיכונים חמורים ולכן יש לטפל בו מיד עם אבחונו."

כיצד לטפל בוגינוזיס בקטריאלי בתקופת ההיריון?

השימוש בתרופות במהלך ההיריון מוגבל ותמיד מחייב היוועצות עם רופא או מיילדת. לעתים, לא ייעשה שימוש בתרופות מסוימות בגלל הסיכונים הפוטנציאליים הנשקפים מהן לתינוק, אולם לרוב נשתדל להימנע מהן בגלל היעדר הוכחה לכך שהסיכון אינו קיים.

ניתן לטפל בוגינוזיס בקטריאלי באמצעות אנטיביוטיקה, כגון מטרונידזול, שלעתים קרובות נמנעים משימוש בה במהלך ההיריון. החלופה היא שימוש במוצרים טבעיים, המשקמים את ערכי ה-pH בנרתיק ומאפשרים לחיידקים הטובים לשחזר את איזון הפלורה הטבעית שבסביבה הנרתיקית. כמה ממוצרים אלה ניתנים לשימוש במהלך ההיריון, אולם כיוון שכל אישה וכל היריון שונים אלה מאלה, יש להתייעץ עם רופא או אחות מיילדת לגבי הטיפול.