Skip to content

זיהומים בנרתיק ואנטיביוטיקה

זיהומים וגינאליים עלולים להיגרם על-ידי גורמים רבים. גורם משותף אחד לזיהומים אלה הוא השימוש באנטיביוטיקה. קבלי מידע נוסף אודות האופן שבו אנטיביוטיקה יכולה להפר את האיזון הווגינאלי וכיצד למנוע אי נוחות וגינאלי כתופעת לוואי של טיפול אנטיביוטי.

איך פועלת האנטיביוטיקה

אנטיביוטיקה היא קבוצה של תרופות שפועלת באמצעות הרג הבקטריות או על-ידי עצירת צמיחתן, וכך מופסק הזיהום ומתאפשר לגוף להילחם במחלה. סוג תרופות זה נמצא בשימוש נרחב מאוד, עבור כל מצב, החל מגרון כואב ועד לזיהומים באברים. אף על פי שאנטיביוטיקה מתאפיינת ביעילות רבה והנה קבוצת תרופות בטוחה למדי, היא אינה סלקטיבית – המשמעות היא, שהיא לא רק מחסלת את החיידקים שתוקפים את גופנו, אלא גם מפחיתה את כמות החיידקים הטובים שחיים בדרך כלל בגופנו ועליו. חיידקים טובים אלה אינם גורמים לבעיות ולעתים אפילו מסייעים לבריאותנו. לכן, חיסולם של חיידקים אלה מהווה תופעת לוואי מוכרת היטב של הטיפול האנטיביוטי.

"הפחתת הכמות של החיידקים הטובים מאפשרת צמיחה של החיידקים הרעים ותאי השמרים. משום כך, נשים רבות חוות וגינוזיס חיידקי או פטרייה מיד לאחר טיפול אנטיביוטי או אפילו במהלכו"

זיהומים בנרתיק לאחר שימוש באנטיביוטיקה

הפחתת הכמות של החיידקים הטובים מאפשרת צמיחה של החיידקים הרעים ופטריות. משום כך, נשים רבות חוות וגינוזיס בקטריאלי או פטרת הנרתיק מיד לאחר טיפול אנטיביוטי או אפילו במהלכו. לעתים קרובות, נשים משתמשות באנטיביוטיקה כדי לטפל בזיהום נרתיקי קיים, אולם לאחר הטיפול בזיהום הראשוני מתפתח זיהום משני. הדבר קורה משום שבמהלך הטיפול האנטיביוטי נגרם נזק לפלורה הטבעית של הנרתיק ונוצר סיכון מוגבר לאפיזודה חוזרת של וגינוזיס בקטריאלי או פטרת, אשר עשוי להצריך טיפול נוסף.

על מנת להגן על עצמך מפני זיהומים נרתיקיים שמקורם באנטיביוטיקה, השתמשי במוצר שמכיל פרהביוטיקה. פרהביוטיקה מעודדת את הצמיחה של בקטריות טובות ומסייעת לפלורה הטבעית בנרתיק להתאושש. באופן זה, הפרביוטיקה יכולה לסייע במניעה של זיהומים נרתיקיים שנגרמים על-ידי אנטיביוטיקה או גורמים אחרים, ואף יכולה להאיץ את תהליך ההחלמה לאחר הופעת התסמינים.